Ot doğrama makinasi otun çiçeğini kırmadan toz etmeden kesilmesine yarayan araçtır.Otun çiçeğinde olan doğal vitaminler hayvanın gelişmesine  etinde ve sütünde verim artmasına neden olmaktadır.Patosla ve diğer ot kırma makinaları ile dövülen otun özü kaybolur bu nedenle ot doğrama makinası hayvalcılık ve mandıracılık yapan çifçimiz için vazgeçilmez bir makinadır.